Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ПРИ ЛЕГКИХ ТА СЕРЕДНІХ ВИКРИВЛЕННЯХ ХРЕБТА

PDF

Abstract

Фізична реабілітація дітей зі сколіозом є актуальною проблемою, яку намагаються вирішити вчені всього світу. Викривлення хребта порушує правильну конфігурацію хребта. Легкі та помірні викривлення хребта можуть бути вродженими та набутими, прямими та бічними. Вчені з різних країн світу стверджують, що фізична реабілітація має бути безперервним процесом, однак більшість опублікованих матеріалів присвячено проведенню фізичної реабілітації на стаціонарному етапі та в умовах реабілітаційного центру (в середньому 3 тижні). У науковій літературі є відомості про рекомендації щодо проведення реабілітаційних заходів в домашніх умовах, але не про комплексно структуровані рекомендації. Таким чином, цей фактор не тільки стримує батьків від використання певних методів фізичної реабілітації вдома, але й знижує ефективність їх застосування в лікарнях і реабілітаційних центрах. Захворювання на сколіоз або патологічне викривлення хребта є найбільш розповсюдженою серед інших хвороб опорно-рухового апарату у молодих людей. Частота сколіозу в різних вікових групах дітей і підлітків коливається від 3 до 17,3%. Актуальність теми вказує на те, що ефективність фізичної реабілітації дітей з легкими та помірними викривленнями хребта залежить від їх індивідуального реабілітаційного потенціалу, на який впливають супутня соматопатологія, загальний психофізичний стан, вегетативна регуляція, тощо. У огляді представлені засоби фізичної реабілітації  у лікуванні та профілактиці дітей з легкими та помірними викривленнями хребта. Відомо, що різними засобами фізичної реабілітації з врахуванням етіології та патогенезу захворювання вдається стабілізувати патологічні зміни хребта і навіть зменшити їх.

Search for paper in

Google Scholar

How to Cite

Андрійчук , Ю., & Бондарчук , В. (2023). АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ПРИ ЛЕГКИХ ТА СЕРЕДНІХ ВИКРИВЛЕННЯХ ХРЕБТА. Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», (January 20, 2023; Amsterdam, Netherlands), 253–259. Retrieved from https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/667
Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

References

 1. Фізична реабілітація, спортивна медицина : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, О. Б. Неханевич [та ін.] ; за ред. професора В. В. Абрамова та доцента О. Л. Смирнової. – Дніпропетровськ, Журфонд, 2014. 456 с.
 2. Таратухіна Л.М. Комплексна фізична терапія при порушеннях постави Фізична реабілітація та рекреаційнооздоровчі технології № 1. 2019 С.53-61.
 3. Клименко Ю. С. Поетапна кореція порушень рухових функцій у дітей зі сколіотичними ураженнями хребта на підставі патогенетичних змін фізичного розвитку : автореф. дис... канд. біол. наук / Ю. С. Клименко; Луган. держ. мед. ун-т. Луганськ, 2008. 16 c.
 4. Бекірадзе, Л. Н., Пустовойт, Б. А. (2017). Комплексна фізична реабілітація хворих при лордотичній поставі на поліклінічному етапі. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, (2), 24-31.
 5. Голеніщева Л.В., Пустовойт Б.А (2020) Фізична терапія при сколіотичній хворобі І ступеня на поліклінічному етапі. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології № 5(2) С.18-24.
 6. Олійник І., Іваськів С., Єрусалимець К. Інноваційні технології корекції порушень постави і деформацій хребта. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк : РВВ «Вежа», 2008. Т. 3. С. 104-107.
 7. Дубчук Оксана. Організація занять фізичного виховання в групах фізичної реабілітації при порушеннях постави в студентів із застосуванням калланетики Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць... №. 1 (13), 2011 Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація 2011 c 65-67.
 8. Момот О. П. (2015) Сколіоз. Профілактика сколіозу засобами фізичної культури. Магістр медсестринства. № 1. С. 92–95.
 9. Уська В. Р. (2015) Особливості комплексної програми фізичної реабілітації сколіозу в дітей дошкільного віку в умовах поліклініки. Здоровье ребенка. № 4. С. 74–77.
 10. Грейда Н. Б., Грицай О. С., Кренделєва В. У. (2011) Корекція постави підлітків засобами фізичної реабілітації. Слобожанський науково-спортивний вісник. № 4. С. 119–123.
 11. Стерхов Р.В., Стерхова Г.В., Бурая Т. А. (2005) Патогенетичний підхід до корекції порушення статики хребта у дітей в кінетотерапії. ЛФК и масаж. № 1. С. 45-48.
 12. Djordjevic O. C., Vukicevic D., Katunac L., Jovic S. (2012) Мobilization with movement and kinesiotaping compared with a supervised exercise program for painful shoulder: results of a clinical trial. Journal of manipulative and physiological therapeutics. Vol. 35, № 6. P. 454–463.
 13. Бойко В. В. (2016) Особливості перебігу сколіозів серед дітей шкільного віку за даними Полтавського обласного санаторію для дітей з порушенням опорно–рухового апарату в 2013–2015 рр. Вісник проблем біології і медицини. Вип. 2 (1). С. 23–27.
 14. Таможанська Г.В., Рогач Д.О.(2016) Сучасні підходи до застосування засобів фізичної реабілітації при сколіотичній хворобі І – ІІ ступеня. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології . №2. С.92-95.
 15. Тимошенко Н. В. (2017). Оцінка функціонального стану організму студентів-медиків конотопського медичного училища зі сколіозом I–II ступенів під час занять лікування фізичною культурою та проведення масажу. Медсестринство, (4). https://doi.org/10.11603/2411-1597.2016.4.7488
 16. Афанасьєв С.М., Бурдаєв К.В. (2018) Особливості кінематики ходьби дітей 7– 10 років з вадами слуху. Спортивний вісник Придніпров’я. № 2. С. 4-8.
 17. Практичні навички фізичного терапевта: дидактичні матеріали. Бакалюк Т., Барабаш С., Бондарчук В. та ін. Київ, 2022. 164 с.
 18. Давибіда Н. О., Попович Д. В., Безпалова Н. М., Довгань О. М., Коваль В. Б., Вайда О. В., Черній Ю. М. (2019) Масаж та лікувальна фізична культура як засоби фізичної реабілітації при різновидах сколіозу в дорослих та дітей з порушеннями опорно-рухового аппарату. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. № 2. С. 119–122

Downloads

Download data is not yet available.