Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ ЮНЕСКО: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД

PDF

Abstract

У сучасному світі комунікація та інформація є рушійними чинниками прогресу, сприяє підвищенню рівня та якості життя, інформація є одним з головних пріоритетних ресурсів для людства, та виступає стратегічним ресурсом держави, використання якого не поступається традиційним ресурсам. Саме тому, доступ до інформації стає провідним чинником соціально – економічного розвитку держави.

Search for paper in

Google Scholar

How to Cite

Каменецька , В. (2023). ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ ЮНЕСКО: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД. Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», (January 20, 2023; Amsterdam, Netherlands), 305–307. Retrieved from https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/671
Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

References

  1. Бондар І. (2014). Лекція "Діяльність ЮНЕСКО в галузі комунікацій". Вилучено http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/MEV/Bodnar/Kaf_MEV_Bodnar_Lection_Mizh_Inf_4.pdf.
  2. Збереження інформації. Вилучено з: https://ru.unesco.org/themes/sohranenie-Informacii.
  3. Хартія ЮНЕСКО про збереження цифрової спадщини. (2003). – Вилучено з:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/digital_heritage_charter.shtml
  4. Гриценко В.І. & Чарчиян С.П. (2016). ЮНЕСКО – 70: висновки, стан, перспективи. С. П. Чарчиян (ред.). Київ: Друкарня видавничого дому "Академперіодика" НАН України.
  5. Юрченко О.А. (2014). Реалізація програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» в Україні. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, (3), 66-71. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_3_13
  6. Information for All Programme: consolidating information and knowledge societies; empowering peoples and nations. (2017). Вилучено з: http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002599/259991r.pdf.
  7. UNESCO/UBC VANCOUVER DECLARATION The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation. (2012). Вилучено з: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/unesco_ubc_vancouver_declaration_en.pdf].

Downloads

Download data is not yet available.