Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ (НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ) МІЖНАРОДНИМИ ФІРМАМИ В УКРАЇНІ

PDF

Abstract

Процес інтеграції України з Європейською спільнотою, (який на сьогодні триває і в освіті на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну, активних військових дій в східних та південних регіонах країни та фінансової нестабільності в державі), обумовлює необхідність якісно нового рівня вивчення навчальних дисциплін і потребує істотних змін у міжнародному освітньому співтоваристві. Вирішення цього питання передбачається реальним через використання маркетингових можливостей організації освітнього
туризму (навчання за кордоном) міжнародними фірмами та реалізацію новітніх інформаційних технологій, які спрямовані на співробітництво з провідними закордонними компаніями.

Search for paper in

Google Scholar

How to Cite

Шахов , В., & Жмайлова , О. (2023). ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ (НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ) МІЖНАРОДНИМИ ФІРМАМИ В УКРАЇНІ. Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», (January 20, 2023; Amsterdam, Netherlands), 33–36. Retrieved from https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/676
Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

References

  1. Закон України «Про туризм» від 15.09.1998 р. № 325/95-ВР [зі змінами та доповненнями]. [Електронний ресурс] : Верховна Рада України: офіційний веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95.
  2. Конституція України Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс]: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /
  3. Господарський кодекс України від 16.01. 2003 р. №436-IY зі змінами та доповненнями]. [Електронний ресурс] : Верховна Рада України: офіційний веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
  4. ТОР-10 рейтинг якості вищої та бізнес-освіти за 2021 Global MBA Ranking/ [Електронний ресурс] : https://financeworld.com.ua/top-10-rejting-yakosti-vishho%D1%97-ta-biznes-osviti-za-2021-global-mba-ranking/
  5. Офіційна сторінка DAN ІТ «Education». URL: https://dan-it.com.ua/

Downloads

Download data is not yet available.