Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ЗМІНА ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ДІАГНОСТИКА СТАНУ, ПРИЙНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ

PDF

Abstract

Розвиток сучасних підприємств залежить від багатьох факторів, які визначають перспективність їх діяльності. Ці фактори можуть характеризувати тип розвитку, можливості контролю за бізнесом, вид управління та силу дії [5], визначати вплив на конкурентне середовище [9] та рівень конкурентоспроможності підприємств [1], їх економічну поведінку [2]. Тобто вплив цих факторів є багатосторонній та різноаспектний одночасно, що ускладнює їх виявлення та оцінювання. Воднораз, несвоєчасність встановлення факторів впливу на розвиток підприємств може негативно впливати на їх стратегічну перспективу, спричинювати виникнення численних проблем, які заважають розвитку чи можуть спричинити погіршення використання їх потенціалу в майбутньому, обмежуватиме використання нових можливостей, орієнтацію на інновації. Слід враховувати й кризові явища, які постійно стають на заваді розвитку підприємств [10]. Розвиток підприємств значною мірою також визначає їх взаємодія з ринковим середовищем. Вивчення ринкового середовища уможливлює комплексне дослідження єдності, взаємозв’язку і взаємодії складових елементів ринку, пошуки та розвиток нових організаційних форм господарських зв’язків, управління попитом і пропозицією, механізми самоналагоджування основних ланок виробництва на ефективний режим господарювання. Проте, дійсність української економіки є такою, що домінуючим фактором, що стримує розвиток підприємств, є «воєнні дії та їх наслідки», а майбутні негативні очікування бізнесу на 2023 р. поступово пом’якшуються [7], значним є вплив політичних і соціально-економічних факторів [6]. Однак, вплинути хоч якимось чином на зовнішні фактори підприємства не в змозі, тому слід більш детально зупинитись на внутрішніх факторах, які сприятимуть їх розвитку. Відтак, важливим є запровадження наукового підходу щодо розкриття ключових факторів сприяння вирішенню перелічених проблем і завдань розвитку підприємств одночасно, що і визначає актуальність досліджуваної проблематики.

Search for paper in

Google Scholar

How to Cite

Кривов’язюк , І. (2023). КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ЗМІНА ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ДІАГНОСТИКА СТАНУ, ПРИЙНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ. Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», (January 20, 2023; Amsterdam, Netherlands), 59–61. Retrieved from https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/682
Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

References

 1. Герасимова, В.О., & Рєзанов, Е.О. (2020). Конкурентоспроможність підприємства: сутність та фактори впливу в сучасних умовах. Економічний простір, (154), 93-97.
 2. Заіка, Ю.А. (2016). Фактори впливу на економічну поведінку промислового підприємства. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки, 31 (2), 112-117.
 3. Кривов’язюк, І.В. & Кость, Я.О. (2012). Діагностика фінансово-господарської діяльності промислового підприємства / Під наук. ред. Брюховецької, Н.Ю. Донецьк-Луцьк: ЛНТУ.
 4. Кривов’язюк, І.В., & Пахольчук, А.І. (2013). Процес прийняття господарських рішень та його вплив на ефективність діяльності підприємства. Ефективна економіка, 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1962.
 5. Маргітич, В., Гудзовата, Л., & Мигович, В. (2022). Типологізація інноваційних факторів економічного розвитку. Економіка та управління національним господарством, 1 (85), 21-29.
 6. Національна Рада з відновлення України від наслідків війни (2022). Проект плану відновлення України. Липень 2022. Вилучено з: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/economic-recovery-and-development.pdf.
 7. Національний банк України (2022). Ділові очікування підприємств України. ІV квартал
 8. року. Департамент статистики та звітності. Випуск № 4 (68). URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BOS_2022-Q4.pdf?v=4 (дата звернення 15.01.2023 р.).
 9. Павлов, В.І., & Кривов’язюк, І.В. (1998). Приватизація державних підприємств. Луцьк: Надстир’я.
 10. Соболєва, Т.О., & Наумович, Ю.І. (2022). Фактори впливу на конкурентне середовище будівельних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету, 1, 64-67.
 11. Kryvovyazyuk, I. (2014). Crisis and innovative activity of Ukraine's industrial enterprises. Actual Problems of Economics, 159 (9), 218-223.

Downloads

Download data is not yet available.