Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ У ХХІ СТОЛІТТІ

PDF

Abstract

Відповідаючи на виклики ХХІ століття Україна визначила 17 глобальних цілей сталого розвитку суспільства, серед яких ціль 11 – це  Сталий розвиток міст і громад [1], одним із завдань якої є забезпечення сталого розвитку поселень і територій виключно на засадах комплексного планування та управління за участю громадськості.

Search for paper in

Google Scholar

How to Cite

Лапінов , А. (2023). СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ У ХХІ СТОЛІТТІ. Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», (January 20, 2023; Amsterdam, Netherlands), 299–301. Retrieved from https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/683
Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

References

  1. Цілі сталого розвитку. Україна-2019. (2019). URL: https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs-MonitoringReport_v08_24.09.2019.pdf
  2. Плешкановська А. М., Савченко О. Д. (2019). Епохи та міста. Київ : Інститут Урбаністики, 2-е вид., доп., 264.
  3. Плешкановська А. М. (2005). Функціонально-планувальна оптимізація використання міських територій. Київ : Інститут Урбаністики. 190.
  4. Містобудівні критерії забезпечення сталого розвитку населених пунктів (2002). Коммунальное хозяйство городов, 36. 22-25.
  5. Фільваров Г.Й., Плешкановська А.М. (2001). Проблеми сталого розвитку населених пунктів України. Містобудування та територіальне планування, 9. 105-119.
  6. Лук’янов А.М., Плешкановська А.М. (2017). Інтелектуальне місто-стандарт майбутнього чи інноваційний розвиток міських територій. Містобудування та територіальне планування, К: КНУБА. 65, 336-341.
  7. Плешкановська А. М. (2013). Методологія комплексної реконструкції міста : автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.23.20. Київ, 2013. 40.
  8. Фильваров Г. И. (2012). Проблемы планирования городского развития в контексте мировых урбанистических процессов. Досвід та перспективи розвитку міст України, 23. 26-38.

Downloads

Download data is not yet available.