Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

December 2, 2022; Helsinki, Finland.
III International Scientific and Theoretical Conference «Science of XXI century: development, main theories and achievements»

ISBN: 979-8-88831-305-3 |  © CC BY-SA 4.0 International

  Click on image to look for participant's certificate

 

TABLE OF CONTENTS

   SECTION 1. ECONOMIC THEORY, MACRO- AND REGIONAL ECONOMY

ВПЛИВ ВІЙНИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ ТА ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ
Єршова Г.В.

   SECTION 2. ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND SERVICE SECTOR

АНАЛІЗ ВЗАЄМОВПЛИВУ ІННОВАЦІЙНИХ ТА АДМІНИСТРАТИВНО-ЗБУТОВИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Юдіна О.І.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВ
Ємельянов О.Ю.

   SECTION 3. FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

АУТСТАФІНГ: ПРОЦЕС ВИКОНАННЯ
Колінько Н.І.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТЯГНЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ В УКРАЇНІ
Бондаренко Н.М.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЮ БЕЗПЕКОЮ СУЧАСНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Хома І.Б.

   SECTION 4. MARKETING AND LOGISTICS ACTIVITIES

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Кривов’язюк І.В.

   SECTION 5. MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

АКТУАЛЬНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
Юрко І.В.

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКИХ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ
Малець В.В., Кохана С.І.

  SECTION 6. LAW AND INTERNATIONAL LAW

INTERNATIONAL ARBITRATION, HOW ARTIFICIAL INTELLIGENCE WILL CHANG DISPUTE RESOLUTION
Bozarov Sardor Sokhibjonovich

ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
Паламарчук В.О.

КОНСТИТУЦІЙНА ЛЮДИНА – ТЕЛЕОЛОГІЧНА ДОМІНАНТА ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
Баймуратов М.О., Кофман Б.Я.

ПОНЯТТЯ ШЛЮБУ В ДАВНЬОМУ РИМІ ТА УКРАЇНІ
Бабейко Д.С.

   SECTION 7. FIRE AND CIVIL SAFETY

PROCEDURE FOR STUDYING THE PARAMETERS OF THE INSTALLATION WITH AN EXTENDED BARREL FOR EXTINGUISHING BY GEL-FORMING COMPOSITIONS
Ostapov K.M.

   SECTION 8. AGRICULTURAL SCIENCES AND FOODSTUFFS

ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ СОНЯШНИКУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ СИСТЕМ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Масик І.М., Луцик Р.П., Устименко В.А., Литвиненко С.М., Недбайло В.В.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБКИ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ
Троценко В.І., Костюк В.В., Бичко К.О., Шкарупа В.О.

   SECTION 9. CHEMISTRY, CHEMICAL ENGINEERING AND BIOENGINEERING

ВИДАЛЕННЯ ТОНКИХ ШАРІВ З ПОВЕРХНІ CdxHg1-xTe МЕТОДОМ ХІМІКО-МЕХАНІЧНОГО ПОЛІРУВАННЯ В БРОМВИДІЛЯЮЧИХ ТРАВНИКАХ
Чайка М.В., Камінський О.М., Панасюк Д.Ю.

   SECTION 10. FOOD PRODUCTION AND TECHNOLOGY

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ГРІССІНІ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ
Шелудько В.М.

   SECTION 11. AUTOMATION AND APPLIANCES MAKING

ВИБІР ТИПУ СУШКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ СУШІННЯ ПЛОДОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
Якубаш І.В., Мазур О.В.

   SECTION 12. COMPUTER AND SOFTWARE ENGINEERING

DEVELOPMENT OF A COMPLEX DEVICE FOR EXPRESS ANALYSIS OF THE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF PETROLEUM, OIL AND LUBRICANTS (POL)
Shamshin O.P.

USING FACIAL RECOGNITION TECHNOLOGIES IN THE MODERN WORLD
Andreichenko K., Kolisnyk M.

РОЗРОБКА СИСТЕМИ РОЗРАХУНКУ ОПТИМАЛЬНОЇ ПЕРСОНІФІКОВАНОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ НА БРОНХІОЛІТ
Назарага Я.Р.

   SECTION 13. SYSTEM ANALYSIS, MODELING AND OPTIMIZATION

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СКАЛЯРНИХ І ВЕКТОРНИХ ПОЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
Алексейко В.О.

   SECTION 14. INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

ВИБІР МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В СИСТЕМАХ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ
Васильцова Н.В., Панфьорова І.Ю.

   SECTION 15. SOCIOLOGY AND STATISTICS

УЗОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРИЗОНТА КАК ВОЗМОЖНЫЙ ФАТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ФАКТОР
Шедяков В.Е.

   SECTION 16. PHILOLOGY AND JOURNALISM

ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ У ФРАНКОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ
Крук З.М.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ ФОНЕТИЧНИХ НАВИЧОК СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Воронько Г.М.

КОНЦЕПТ ПОДОРОЖ (МАНДРІВКА) ЯК ПРЕДМЕТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
Колонюк С.М., Космеда Т.А.

НАУКОВО-ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА: ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО АНАЛІЗУ ОБ’ЄКТА
Леміш Н.Є., Зернецька А.А., Овчиннікова І.І.

   SECTION 17. PEDAGOGY AND EDUCATION

FORMATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER’S INFORMATION COMPETENCE IN A HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Loiuk O., Нritchenko T.

ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE CREDIT-MODULAR SYSTEM OF EDUCATION
Umarov I.S.

ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Засімович О.І.

ІНТЕРНЕТ-ДИДАКТИКА ЯК «ПАРАСОЛЬКОВИЙ» ТЕРМІН
Онкович Г.В., Білецький В.С., Онкович А.Д.

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ ІЗ ПАРАМЕТРАМИ
Москаленко О.А., Пікуш К.К.

ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
Гусейнов С.Н., Гарань Н.С., Ахмедова Г.

   SECTION 18. PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

ДЕФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМЦІВ ТА РОЗВИТОК ЇХ ОСОБИСТІСНОЇ НАДІЙНОСТІ ЯК ЇЇ ПРОТИДІЯ
Лантух І.В., Гульбс О.А., Лантух В.В.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Баліка М.

   SECTION 19. MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

DENTAL STATUS OF PRESCHOOL CHILDREN LIVING IN TASHKENT REGION
Dinikulov Jurabek Abdunabiyevich

INFLUENCE OF ARTERIAL HYPERTENSION AND ANTIHYPERTENSIVE THERAPY ON THE COURSE OF COVID-19
Tsan Ye., Saveliev O., Karpenko Ye.

ВАКЦИНАЦІЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ
Пікалов Д.В., Смолін І.О.

ВАКЦИНАЦІЯ ПОЛІОМІЄЛІТУ
Соломко А.Р., Карпенко А.С.

ОСТЕОПОРОЗ: ДІАГНОСТИЧНІ, ПРОФІЛІКТИЧНІ ТА ЛІКУВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
Козич І.А., Грицюк Я.А.

ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ COVID-19 У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
Рева Т.В., Горбачова О.О.

ПОРІВНЯННЯ АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНИХ ВІДМІННОСТЕЙ РЕСПІРАТОРНОГО ТРАКТУ У ДИТЯЧОМУ ТА ДОРОСЛОМУ ВІЦІ ЯК ПРЕДИКТОР РЕЗУЛЬТАТІВ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Галичанська О.М., Гаврилюк М.Д.

ПРОТИМІКРОБНИЙ ЕФЕКТ КОМБІНАЦІЙ СПИРТОВИХ ЕКСТРАКТІВ З ПАГОНІВ, ЛИСТЯ ТА КОРИ SALIX
Пономаренко С.В., Осолодченко Т.П., Калітіна С.М., Комісаренко М.А.

РОЛЬ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ У ПРОФІЛАКТИЦІ ТА БОРОТЬБІ З ІНФЕКЦІЙНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
Савка О.М.

   SECTION 20. PHYSICAL CULTURE, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY

МЕТОДИКА ОВОЛОДІННЯ РУХОВИМИ ДІЯМИ ДІТЬМИ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ ЧЕРЕЗ ГРУПОВІ ВАРІАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Базілевський А.Г.

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Мазур К.М.

   SECTION 21. HISTORY, ARCHEOLOGY AND CULTUROLOGY

ВІННИЦЬКА ТРАГЕДІЯ АБО «БУЧА» 1937-38 РОКІВ
Осійський Ю.О.

   SECTION 22. CULTURE AND ART

ДЖАЗОВІ ТЕХНІКИ У ЕСТРАДНОМУ ВИКОНАВСТВІ (БЛЮЗОВИЙ ЗВУКОРЯД, ПЕНТАТОНІКА, СКЕТ І МЕЛІЗМАТИКА)
Масник О.М.


Papers indexed in Google Scholar