Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

August 5, 2022; Lisbon, Portugal.
III International Scientific and Theoretical Conference «The current state of development of world science: characteristics and features»

ISBN: 979-8-88526-794-6  |  © CC BY-SA 4.0 International

  Click on image to look for participant's certificate

 

TABLE OF CONTENTS

   SECTION 1. ECONOMIC THEORY, MACRO- AND REGIONAL ECONOMY

ЕФЕКТИВНА ОЦІНКА ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВОДОЮ
Боцула О.І., Головіна О.Л.

ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ: НЕОБХОДИМОЕ И РЕАЛЬНОЕ
Шедяков В.Е.

   SECTION 2. ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND SERVICE SECTOR

ГРУПУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Ємельянов О.Ю.

“ЗЕЛЕНІ” ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: МОЖИВОСТІ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
Ордуханов Т.Г., Васильконова Е.О.

   SECTION 3. FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

АРХІТЕКТОНІКА МЕТОДИКИ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Рубежанська В.О., Старцева Г.В.

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ У ГЕНЕРУВАННІ БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ
Лисяк Л.В., Щирий Г.Л.

ФОРМУВАННЯ ТА ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ
Кузін Г.І.

   SECTION 4. MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY OF ENSURING THE AVAILABILITY OF ENERGY FOR THE POPULATION UNDER THE LIBERALIZATION OF ENERGY MARKETS IN UKRAINE
Zavhorodnia S.

   SECTION 5. SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE

ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО СОЦІАЛЬНОГО ПРОЄКТУВАННЯ
Костіна В.

   SECTION 6. INTERNATIONAL RELATIONS

СПЕЦИФІКА ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
Циганкова Т.М., Іщенко А.В., Дубас В.О.

   SECTION 7. LAW AND INTERNATIONAL LAW

SOCIO-CULTURAL CHRARCTERISTICS OF THE POLITICAL LANGUAGE
Mokhira Eshanova

АКТИВНІСТЬ ПРАВНИКІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ
Панова А.В., Скідан Н.В.

ДЖЕРЕЛА ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
Фурса С.Я., Фурса Є.І.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЦИВІЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ ЯК НАСЛІДКУ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ
Граб А.В.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВІЙНИ ЗА УЧАСТЮ УКРАЇНЦІВ, КОТРІ ТИМЧАСОВО ЕМІГРУВАЛИ З УКРАЇНИ
Чевичалова Ж.В., Ковтун В.В.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
Циганович О.В.

ПРОЦЕДУРА ПОСВІДЧЕННЯ КОНСУЛОМ ДЕЯКИХ ВИДІВ ЗАПОВІТІВ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
Фурса Є.Є.

   SECTION 8. AGRICULTURAL SCIENCES AND FOODSTUFFS

BIODIVERSITY OF BEECH FORESTS OF THE KUTY FORESTRY STATE ENTERPRISE AND WAYS OF ITS SUPPORT
Plichtyak P.

   SECTION 9. VETERINARY SCIENCES

ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ТРАВМИ КІНЦІВОК У СПОРТИВНИХ КОНЕЙ
Шульгіна О.В.

   SECTION 10. AUTOMATION AND APPLIANCES MAKING

DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR THE PRODUCTION PROCESS MONITORING USING TELEGRAM BOT
Yevsieiev V., Maksymova S., Starikova S. 70

   SECTION 11. INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

ROUTING AS A PART OF THE BASIC WORKFLOW FOR THE CTM FRAMES TRANSMISSION OVER IP-NETWORK
Chaika A.I.

РОЗРОБКА IoT-СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ НАПРУЖЕНЬ СТАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Циганчук В.В., Шлапак Л.С.

   SECTION 12. TRANSPORT AND TRANSPORT TECHNOLOGIES

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ РОЗБУДОВИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ АВІАПЕРЕВІЗНИКА У ЦЕНТРАЛЬНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
Шульгін А.В.

ВИБІР ПЕРЕВІЗНИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ, З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДІВ
Кунда Н.Т.

ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ
Мельник О.М., Волошин А.О., Корякін К.С., Щенявський Г.С.

   SECTION 13. PHYSICS AND MATHEMATICS

ДІЕЛЕКТРИЧНИЙ ВІДГУК ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩ
Шостак С.В.

   SECTION 14. SOCIOLOGY AND STATISTICS

DEMOGRAPHIC BURDEN CHANGES FORECASTING IN UKRAINE
Matviishyn Y.H.

СОЦІАЛЬНИЙ СТРЕС ТА ЙОГО СПЕЦИФІКА
Лютко Н.В.

   SECTION 15. PHILOLOGY AND JOURNALISM

FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR VA ULARNING TURLARI
Jumaqulova Shaxnoza Qudrat qizi

THE IMPORTANCE OF MOTHER TONGUE IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Shakhnoza Uzakova Beknazarovna

ПРАСЛОВ’ЯНСЬКІ ЛЕКСЕМИ З РОСЛИННОЮ СЕМАНТИКОЮ В ІСТОРИКО-ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)
Довбня Л.Е.

РОМАНТИЧНЕ ФЕНТЕЗІ ЯК МАСОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Киричук С.О.

   SECTION 16. PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

CONNECTING LINK OF PRODUCTIVE FORCES AND INDUSTRIAL RELATIONS
Griffen L.A.

   SECTION 17. RELIGIOUS STUDIES AND THEOLOGY

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА ЯК ТЕОРЕТИК І ПРАКТИК БАРОКОВОГО МІСТИЦИЗМУ
Васкул С.В.

   SECTION 18. PEDAGOGY AND EDUCATION

COMPONENTS FOR THE DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE MOTIVATION SYSTEM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE
Kukharska L.

ECONOMIC POTENTIAL OF HIGHER EDUCATION IN SOUTH KOREA
Nazarenko O.

THE ORGANIZATION OF EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENTAL SUPPORT IN POLAND
M.A Łukasz Matusiak 

WAYS OF IMPLEMENTING BLENDED LEARNING IN TODAY'S CONDITIONS
Tymoshchuk O.

НАРОДНА ПЕДАГОГІКА – НЕОЦІНЕННИЙ СКАРБ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Порошенко С.В.

ПІДГОТОВКА ДО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ ЗДОБУВАЧІВ-АСПІРАНТІВ АВІАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ
Данилко О.Г., Крижевська К.В.

ТИПИ ТЕКСТОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Родіонов П.Ю.

ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОЧАТКОВИХ УМІНЬ ВСТАНОВЛЮВАТИ ПРИЧИНОВО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ПІД ЧАС ЧИТАННЯ
Мартиненко В.О.

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МИСТЕЦТВА
Омельченко А., Кисельова О.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Стрюкова О.М., Слюсаренко В.В.

   SECTION 19. PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

ADAPTABILITY AS AN IMPORTANT ABILITY OF A PERSON IN A CONSTANTLY CHANGING REALITY
Firuza Khusainova

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАБІНГУ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Рукштель Ю.С.

   SECTION 20. MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

CHANGES OF ENDOTHELIAL FUNCTION INDICES AND PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES LEVEL IN COMORBID COURSE OF ESSENTIAL HYPERTENSION
Burmak Y.H., Petrov Y.Ye., Ivanytska T.A., Іvanytskyi І.V.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL ADAPTATION OF YOUNG WOMEN AND YOUNG MEN: METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING THEIR CHARACTERISTICS
Serheta I.V.

THE PRACTICAL SIGNIFICANCE OF PRELIMINARY STUDY OF THE CHEMICAL SCALE, STRUCTURE AND STRENGTH OF URINARY STONES FOR CHOOSING A RATIONAL METHOD OF THEIR DESTRUCTION
Barannik K., Molchanov R., Barannik S., Kasparova M.

АЛГОРИТМ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
Школьник М.Б.

ВПЛИВ КАРАНТИНУ НА ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Мущинка В.М.

ДОКЛІНІЧНЕ ВИВЧЕННЯ КОМБІНОВАНОЇ МАЗІ НА ОСНОВІ НАСТОЯНКИ ГОРІХА ЧОРНОГО. ПОВІДОМЛЕННЯ 1: МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Можаєв І.В., Довга І.М., Носальська Т.М., Частій Т.В., Іваннік В.Ю., Бомко Т.В.

ЗАГАЛЬНА ЕКСТРЕМАЛЬНА АЕРОКРІОТЕРАПІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ
Ломакін І.І., Бабійчук В.Г., Бабійчук Л.В.

ЧАСТОТА ТА СТРУКТУРА ВРОДЖЕНОЇ ТА СПАДКОВОЇ ПАТОЛОГІЇ, ЩО ДІАГНОСТОВАНО НЕІНВАЗИВНИМИ МЕТОДАМИ
Корінець Я.М., Школьник О.С.

ЧИННИКИ РИЗИКУ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЖІНОК З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
Хоботна І.М., Школьник О.С.

   SECTION 21. PHYSICAL CULTURE, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ
Палчинська Л.Р.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ТРЕНЕРІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУТЬСЯ В ОДНОБОРСТВАХ ДО ПОБУДОВИ ТАКТИЧНИХ СХЕМ ВЕДЕННЯ ДВОБОРСТВА ІЗ СУПРОТИВНИКОМ
Хацаюк О.В., Волянський В.Г., Делямба М.М.

   SECTION 22. HISTORY, ARCHEOLOGY AND CULTUROLOGY

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Матвієнко Л.В.

   SECTION 23. CULTURE AND ART

АВТОПОРТРЕТ В МИСТЕЦТВІ БУКОВИНИ ХХ–ХХІ СТОЛІТТЯ
Міщенко І.І.

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ТА ЇЇ ВАЖЛИВІСТЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Лубенець О.В.

КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ДОКУМЕНТІВ – ПЕРВЕНТИВНА КОНСЕРВАЦІЯ. ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ
Якубенко Я.А.

КОНЦЕПТ ОБ’ЄКТНОСТІ ВІДЕОХОСТИНГУ У АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ
Мусієнко О.В.

МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ: ЗМІНИ АРТ-НАРАТИВУ
Протас М.О.

ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Шостак В.М.


Papers indexed in Google Scholar