Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

April 7, 2023; Pisa, Italia.
III International Scientific and Theoretical Conference «Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation»

ISBN: 979-8-88955-784-5  |  © CC BY-SA 4.0 International

  Click on image to look for participant's certificate

 

TABLE OF CONTENTS

   SECTION 1. ECONOMIC THEORY, MACRO- AND REGIONAL ECONOMY

TRENDS IN THE FORMATION OF ECONOMIC RELATIONS IN AGRICULTURE IN FOREIGN COUNTRIES
Burkhanov A.Kh.

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНЦІЇ В СФЕРІ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
Графська О.І., Цільник О.Я., Лещук Х.О.

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ
Яхимець Ю.М.

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
Максимов О.Л., Винницький І.М.

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ У НОВИХ МОДЕЛЯХ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Гук Л.П.

   SECTION 2. ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND SERVICE SECTOR

MAIN ASPECTS OF INTERNATIONAL RELATIONS
Akhbash A., Kugai K.

НАПРЯМИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПЕРЕШКОД НА ШЛЯХУ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ
Ємельянов О.Ю.

ЯК КРИЗИ ТА ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ ПІДВИЩУЮТЬ СТІЙКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
Кривов’язюк І.В.

   SECTION 3. FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

METHODS AND ALGORITHMS OF INFORMATION SECURITY AUDIT
Kholimtaeva Ikbol Ubaydullaevna, Mustafoyev Shohruh Qahramon o‘g‘li

АЛЬТЕРНАТИВНІ РЕСУРСИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я В УМОВАХ ВІЙНИ
Негода Ю.С., Котова В.О., Сокур І.А.

СТРУКТУРИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Рубежанська В.О., Чен Хайюань

ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБІЛКОВИХ ПРОЦЕСІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Ігнатенко Т.В., Новіков В.В.

   SECTION 4. MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

МЕНЕДЖЕР У СТИМУЛЮВАННІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТВОРЧОСТІ
Шедяков В.Є.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: СУЧАСНІ МЕТОДИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ
Огренич Ю.О., Мельникова К.О.

   SECTION 5. LAW AND INTERNATIONAL LAW

ВПЛИВ ЗАХІДНОЇ ТРАДИЦІЇ ПРАВА НА УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОВИЙ МЕНТАЛІТЕТ
Кобко-Одарій В.С.

ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ (ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ МИСОЛИДА)
Раджабов Бунёд Баходир ўғли

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ
Зардов Р.Р.

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ВОД (ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ)
Лацько А.В.

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ЗАКРІПЛЕННЯ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ УКРАЇНИ
Швець Л.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОМ
Великорода О.М.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКАМИ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ
Юзько Т.М., Слугоцька В.М.

   SECTION 6. AGRICULTURAL SCIENCES AND FOODSTUFFS

THE EFFECT OF AGROECOLOGICAL FACTORS ON THE CONTENT OF METABOLITES IN RAW MATERIAL OF ST. JOHN'S WORT (HIPERICUM PERFORATUM L.)
Semenko M.V., Pospelov S.V.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ МІНЕРАЛЬНО-ФІТОБІОТИЧНОЇ ДОБАВКИ НА ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ ОВЕЦЬ
Періг М.Д.

СОРТОВИПРОБОВУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Заєць С.О.

   SECTION 7. CHEMISTRY, CHEMICAL ENGINEERING AND BIOENGINEERING

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ НА СКЛАД ЕКСТРАКТІВ ШАВЛІЇ, РОМАШКИ ТА ЯЛІВЦЮ
Луценко Т.В.

   SECTION 8. ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS

MULTICHANNEL FIELD TRANSISTORS IN ELECTRONIC AND MEDICAL EQUIPMENT
Оdnodvorets L., Buryk I., Lukavenko I., Fatyushin V., Matuznyi V.

   SECTION 9. ENERGY AND POWER ENGINEERING

IMPROVEMENT OF THE THERMAL STATE OF THE INDUCTION MOTOR DURING ITS OPERATION
Vovk O., Kvitka S., Zharikova A.

   SECTION 10. ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES

MINTAQAMIZDA EKOLOGIK MUAMMOLARIGA TAVSIF
Turekeeva A.J., Joldasbaeva E.K.

   SECTION 11. SYSTEM ANALYSIS, MODELING AND OPTIMIZATION

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВПЛИВУ ОБСТАНОВКИ
Одарущенко О.Б., Шишацький А.В., Кашкевич С.О., Пилипчук І.Ю., Мягких Г.Г.

   SECTION 12. INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

REMOVAL HANDWRITTEN NOISE FROM IMAGES
Kuzomin O.Ya., Ripnyi V.V.

   SECTION 13. PHYSICS AND MATHEMATICS

CONTINUAL SIT-ELEMENTS
Danilishyn I.V., Danilishyn O.V.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В ГУРТКОВІЙ РОБОТІ
Берковський В.Є., Гобова А.В.

ПЕРЕВІРКА ЗАКОНУ МАЛЮСА ЗА ДОПОМОГОЮ ОБЛАДНАННЯ «PHYWE»
Слюсаренко В.В.

   SECTION 14. SOCIOLOGY AND STATISTICS

МАҲАЛЛИЙ ҲОКИМЯТ ОРГАНЛАРИНИ БОШҚАРУВ ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ ВА УНИНГ ЕЧИМЛАРИ
Нурмуродов З.Н.

   SECTION 15. PHILOLOGY AND JOURNALISM

PREDICATIVE EVALUATIVE NOMINATION: SEMANTIC AND SYNTACTIC BOUNDARIES
Cherkas N.V.

КІНЕМАТОГРАФІЧНІ ПРИЙОМИ ЯК ФОРМА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОГО МЕДІУМУ В РОМАНІ МЮРІЕЛ СПАРК «НА ПУБЛІКУ»
Верига Ю.В.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЕМОЦІЙ (МІКРОПОЛЯ СПІВЧУТТЯ Й ЗЛОРАДСТВА) В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ
Коломійчук К.М.

   SECTION 16. PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

РОЛЬ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
Воронова Т.В.

ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ
Воронова Т.В.

   SECTION 17. PEDAGOGY AND EDUCATION

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ НАРАТИВІВ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Вдовіна О.О.

ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Кошель А.П., Кошель В.М., Олексієнко В.В., Гончаренко Ю.О.

З ЧОГО КРАЩЕ ПОЧАТИ ВИВЧЕННЯ МОВИ
Жиденко Т.Ф.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Бабаєвська Л.В.

ЦІЛІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
Бровкіна О.В., Данильченко С.В.

   SECTION 18. PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

ТЕХНОЛОГІЯ «СТОРІТЕЛІНГ» ЯК ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
Атаманчук Н.М.

   SECTION 19. MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

HYGIENIC APPROACHES TO THE RATIONAL ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF PUPILS STUDYING IN SPECIALIZED LYCEUM CLASSES
Serheta I., Redchits M.

IMPLANTOLOGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH SECONDARY ADENTIA USING DENTAL IMPLANTS "IMPLANT.UZ"
Mun T.O., Khabilov N.L.

MAGNETOSTIMULATION IN THE TREATMENT OF NOCTURNAL ENURESIS IN CHILDREN
Yusupov Alimardan Mirza ugli, Djurabekova A.T., G'aybiev A.A.

PRIMARY AND TERTIARY PROPHYLAXIS OF PSORIASIS AMONG THE POPULATION
Bondarenko Ya.D., Mokryakova M.I.

RISK FACTORS, CLINICAL AND NEUROLOGICAL PARAMETERS AND OPTIMIZATION OF THE TREATMENT OF CHILDREN WITH ENURESIS
Yusupov A.M., Djurabekova A.T., Shodmonov Aslbek Otabek o'g'li

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ, ЯК ВИКЛИК ЧАСУ. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА СЬОГОДЕННЯ
Добрянський Д.В., Тарченко І.П., Дудка П.Ф., Тарченко Н.В.

ПОШИРЕНІСТЬ ПЛОСКОСТОПОСТІ СЕРЕД ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА НОВІТНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ЦІЄЇ ПАТОЛОГІЇ
Гаркуша М.А., Фадєєв О.Г., Гавриленко С.Д., Прокопенко С.А.

СВІДОМЕ СПОЖИВАННЯ ТА ВІДМОВА ВІД ПЛАСТИКОВОГО УПАКУВАННЯ
Платонова Д.О., Мареніч Г.Г.

ТЕЗИ ДО СТАТТІ «LOWER EXTREMITY ASSESSMENT PROJECT (LEAP) – THE BEST AVAILABLE EVIDENCE ON LIMB-THREATENING LOWER EXTREMITY TRAUMA BY THOMAS F. HIGGINS, MD*, JOSHUA B. KLATT, MD, TIMOTHY C. BEALS, MD»
Кобцев Д.О., Потороча В.Г.

   SECTION 20. HISTORY, ARCHEOLOGY AND CULTUROLOGY

PEDAGOGICAL VIEWS OF MARIA MONTESSORI IN SOFIA RUSOVA’S SCIENTIFIC RESEARCH
Yakobchuk N.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ У ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я В УКРАЇНІ В 20-30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
Трейтяк Д.В., Журба М.А.

ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНА СВІТА НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «КИЕВСКОЕ СЛОВО»
Максимчук О.

   SECTION 21. CULTURE AND ART

THE IMPORTANCE OF FREE AND CONSCIOUS BREATHING AS ONE OF THE METHODS OF OVERCOMING STIFFNESS WHILE PLAYING THE CELLO
Horichenko-Balema L.

   SECTION 22. GEOGRAPHY AND GEOLOGY

ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ ГЕОТЕРМАЛЬНЫМИ ВОДАМИ НА РУДНИКЕ НОВЫЙ ГУЗАР В БУХАРО-ХИВИНСКОЙ РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РАСЧЕТ ПАДЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ПРИ ВЫНЕСЕНИИ ИСТОЧНИКА НА ПОВЕРХНОСТЬ
Камбаров М.М.


Papers indexed in Google Scholar