Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

December 16, 2022; Lisbon, Portugal.
IV International Scientific and Theoretical Conference «The current state of development of world science: characteristics and features»

ISBN: 979-8-88862-123-3  |  © CC BY-SA 4.0 International

  Click on image to look for participant's certificate

 

TABLE OF CONTENTS

   SECTION 1. ECONOMIC THEORY, MACRO- AND REGIONAL ECONOMY

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ В УМОВАХ ВІЙНИ
Мейш А.В.

ІНДЕКС ВЗАЄМОДІЇ ПОСЕЛЕНЬ СХОДУ УКРАЇНИ В МИНУЛОМУ
Філяк М.С., Завадовська Ю.Ю.

УПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРЕСИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПО ЗНЕВОДНЕННЮ ЕТИЛОВОГО СПИРТУ
Савченко С.М., Шенгер М.І.

   SECTION 2. ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND SERVICE SECTOR

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ІНШИХ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Бондаренко Н.М.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПОЗИКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Ємельянов О.Ю.

ФАКТОРИ ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ НА ПРОЦЕСИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ АДАПТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ
Ковальчук А.М.

   SECTION 3. FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE CENTRAL BANK ISSUING POLICY
Suprun Yu.

РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ: ЗАГРОЗА КОНЦЕПЦІЇ ІСНУВАННЯ ЧИ АЛЬТЕРНАТИВА СУЧАСНОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ?
Чугай В.О., Дорошенко Н.О.

РЕФІНАНСУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Ющик Ю.В.

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Середа О.О.

   SECTION 4. MARKETING AND LOGISTICS ACTIVITIES

3D - МАРКЕТИНГ – НОВА ВІЗУАЛЬНА ІННОВАЦІЯ КОМУНІКАЦІЇ БРЕНДУ ЗІ СПОЖИВАЧЕМ
Шенгер М.І.

   SECTION 5. MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

SOME ASPECTS OF THE EFFECTIVENESS OF SPATIAL PLANNING OF CITIES DURING THE COUNTRY'S REVIVAL PERIOD: PUBLIC AND MANAGEMENT ASPECT
Lypach O.

ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ ПРО ЗАБОРОНУ ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З КРАЇНИ-АГРЕСОРА
Колеко М.М.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА РОЛЬ ЗНАНЬ У СУЧАСНОМУ УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЙ
Карвацка Н.С., Гриневич О.С.

   SECTION 6. LAW AND INTERNATIONAL LAW

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
Бобріченко В.В.

ІДЕОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ УСТАНОВ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД
Дем’янчук Т.Д.

УЧАСТЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ЗАХОДАХ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
Ковіненко О.О.

   SECTION 7. INSTITUTE OF LAW ENFORCEMENT, JUDICIAL SYSTEM AND NOTARY

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДПОВІДНОГО ОРГАНУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДИСЦИПЛІНАРНЕ ПРОВАДЖЕННЯ (ЩОДО ПРОКУРОРІВ)
Подкопаєв С.В.

   SECTION 8. BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

ПОШИРЕННЯ ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мусієнко А.С., Соколенко С.В.

   SECTION 9. FOOD PRODUCTION AND TECHNOLOGY

POSSIBILITIES OF CIDER PRODUCTION IN UKRAINIAN
Suhachenko T.

   SECTION 10. MINING, OIL AND GAS ENGINEERING

РОЗРАХУНОК НАВАНТАЖЕНЬ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТРУБОПРОВІД ПРИ КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТІ
Пиріг Т.Ю.

   SECTION 11. ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS

ЗАВАДОСТІЙКИЙ ШВИДКІСНИЙ КАНАЛ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ТЕПЛОВІЗІЙНО-ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ СИСТЕМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Харчук В.М.

ПРОГНОЗУВАННЯ ОПАДІВ НА ОСНОВІ ШВИДКОСТІ ЗМІНИ АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ
Шліхта О.Р.

   SECTION 12. COMPUTER AND SOFTWARE ENGINEERING

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОКАНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З ОЧІКУВАННЯМ
Яременко Д.М.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ПРИРОДНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ЕМОЦІЙНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ ТЕКСТУ
Ткачик Д.А.

   SECTION 13. INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ
Леськів А.В., Гадьо І.В.

   SECTION 14. SOCIOLOGY AND STATISTICS

CULTIVATION OF A FAVORABLE ENVIRONMENT FOR CREATIVE DIVERSITY IS A NECESSARY CONDITION FOR DEVELOPMENT
Shedyakov V.E.

   SECTION 15. PHILOLOGY AND JOURNALISM

LOANWORDS IN ENGLISH FINANCIAL TERMINOLOGY
Ishchuk N., Romanets T.

THE SYSTEM OF KEY PARODIC IMAGES AND SYMBOLIC CLICHÉS IN V. PELEVIN’S NOVEL “CHAPAEV AND EMPTINESS”
Yusifova Khadija Ramiz

TRANSLATING OF ENGLISH AND UKRAINIAN SLANG
Makedon S., Ostashko E.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛІТЕРАТУРИ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ: ЖАНР АНТИУТОПІЇ ТА РЕАЛІТІ-ШОУ
Хороб С.С.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Петухова Р.О.

СЛЕНГ У МОВЛЕННІ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ
Назарага Я.Р.

   SECTION 16. PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

ФИЛОСОФИЯ ПОЭЗИИ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ФИЛОСОФИИ
Лачкайс А.Ю.

   SECTION 17. PEDAGOGY AND EDUCATION

VIDEO RESOURCES IN LANGUAGE LEARNING
Golub T., Kovalenko O., Zhygzhytova L.

КАЛІГРАФІЧНІ ХВИЛИНКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
Кузьміна І.В., Столярчук О.М.

МОТИВАЦІЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
Карпова В.К.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЄКТУВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Уколова Т.О.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ SOUNDWALKING НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Комишан Ю.В.

РОЗВИТОК ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ
Іванова Г.І.

   SECTION 18. PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

PSYCHOLOGY: READING THE PAST AND PREDICTING THE FUTURE
Tarasenko M.S.

ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ
Гопкало Ю.П.

ДИСОЦІАТИВНИЙ РОЗЛАД ЯК НАСЛІДОК ПЕРЕНЕСЕНОГО БОЙОВОГО СТРЕСУ: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
Подгорна А.Д., Микитенко Р.В., Грищенкова О.С., Івановська О.А., Жук С.П., Золоторьов П.В., Косолапов О.П.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОК-ЖЕРТВ ПОДРУЖНЬОГО НАСИЛЬСТВА
Іщенко Т.В.

   SECTION 19. MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

ASSESSMENT OF AEROBIC PRODUCTIVITY, ENDURANCE AND RESISTANCE TO ADVERSE ENVIRONMENTAL FACTORS IN PERSONS WITH DIFFERENT THERMAL SENSITIVITIES
Huk V.O.

ВПЛИВ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Костів А.В., Костів М.В., Томаченко К.Є.

МЕНІНГОКОКОВА ІНФЕКЦІЯ: ПИТАННЯ ВАКЦИНАЦІЇ
Соломко А.Р., Карпенко А.С.

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ БОТУЛІЗМІ
Борщова З., Помазанов Д.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЧЕРЕПА В ЕМБРІОГЕНЕЗІ
Негода Ю.С.

РОЛЬ ІМУЦИТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ Т- І В-ЛІМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗУ
Козленко В.В.

   SECTION 20. HISTORY, ARCHEOLOGY AND CULTUROLOGY

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИХ ПАРАФІЙ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ 1900-1918 РР.
Грабець Ю.А.

   SECTION 21. ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

ТВОРЧІ МАЙСТЕРНІ – ЯК ТИПОЛОГІЧНО НОВИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ОБ’ЄКТ У СТРУКТУРІ МІСТА
Боліла А.Д.

   SECTION 22. CULTURE AND ART

GEOMETRIC ABSTRACT COMPOSITION – THE MODERN LANGUAGE OF ART
Nahorna S.K.

ПОШУК ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ НА ОСНОВІ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
Дяченко А.В.


Papers indexed in Google Scholar