Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

August 19, 2022; Tel Aviv, Israel.
III International Scientific and Theoretical Conference «Formation of innovative potential of world science»

ISBN: 979-8-88526-793-9 |  © CC BY-SA 4.0 International

  Click on image to look for participant's certificate

 

TABLE OF CONTENTS

   SECTION 1. ECONOMIC THEORY, MACRO- AND REGIONAL ECONOMY

ISRAEL AND UKRAINE IN THE INTERNATIONAL DIMENSION
Hoholieva N., Fomina O.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМЕТРИКИ
Ставицький О.В.

ДИНАМІКА СКЛАДНОГО ЛОГІСТИЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ
Коляда Ю.В., Шатарська І.Ф.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ ФУТУРОДИАГНОСТИКИ
Шедяков В.Е.

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ
Топалова І.А.

ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ АДАПТИВНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ
Дащенко Н.М.

   SECTION 2. ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND SERVICE SECTOR

ОСОБЛИВОСТІ ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
Маховка В.М.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Ємельянов О.Ю.

СТАН БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ПІЖ ЧАС ВІЙНИ
Вознюк І.Р.

СТРАТЕГІЇ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Стретович О.О.

   SECTION 3. FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

ДІАЛЕКТИКА ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Ткачик Ф.П., Гуцул І.А., Крисовата К.В.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Рубежанська В.О., Краснопольська А.С.

   SECTION 4. MARKETING AND LOGISTICS ACTIVITIES

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Токар К.С.

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Сєвонькаєва О.О.

   SECTION 5. MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

МИСТЕЦТВО І НАУКА ЯК СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Юшин С.О.

   SECTION 6. SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE

РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАТРОНАЖНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Голубенко Т.О.

   SECTION 7. LAW AND INTERNATIONAL LAW

ВИКОНАВЧІ ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Побережний Ю.В.

ЕЛЕКТРОННА ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ В УКРАЇНІ
Міхровська М.С.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ
Граб А.В.

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ
Оніщенко Н.М., Сунєгін С.О., Клещенко Н.О.

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В ДЕРЖАВНІЙ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА 2021-2027 РОКИ
Мамаєв І.О.

   SECTION 8. INSTITUTE OF LAW ENFORCEMENT, JUDICIAL SYSTEM AND NOTARY

МЕРЫ СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ, СОГЛАСНО КОНВЕНЦИИ МОТ № 190 «ОБ ИСКОРЕНЕНИИ НАСИЛИЯ И ДОМОГАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ ТРУДА»
Ишанханова Г.А.

   SECTION 9. MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND SECURITY OF THE STATE BORDER

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Гіденко Є.С.

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ В ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМАХ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Сова О.Я., Нерознак Є.І., Налапко О.Л., Кондрусь А.В., Шишацький А.В.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ПО ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ЗАКЛАДАХ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ
Біліченко В.В.

ПСИХОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПРАЦІВНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Біліченко В.В.

ТАКТИКА ДІЙ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРИ ЗУПИНЦІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З ВИСОКИМ РІВНЕМ ЗАГРОЗИ
Білієнко Є.Г.

   SECTION 10. FIRE AND CIVIL SAFETY

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТАКТИЧНІ ДІЇ ПОЛІЦІЕЙСЬКИХ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ
Палчинська Л.Р.

   SECTION 11. AGRICULTURAL SCIENCES AND FOODSTUFFS

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА БЕЗГЛЮТЕНОВИХ ВИРОБІВ У КАФЕ-КОНДИТЕРСЬКІЙ «BVS»
Резніченко А.В.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ НА КРАФТОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Резніченко А.В.

   SECTION 12. VETERINARY SCIENCES

ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ СХЕМ ЛІКУВАННЯ КОНЕЙ ЗА СТРОНГІЛІДОЗНОЇ ІНВАЗІЇ
Антіпов А.А., Гончаренко В.П., Білик С.А., Надиров Т.М., Селих І.П.

   SECTION 13. CHEMISTRY, CHEMICAL ENGINEERING AND BIOENGINEERING

DEVELOPMENT OF COMPOSITE CERAMIC MINERALIZERS FOR HOUSEHOLD PURIFICATION DRINKING WATER SYSTEMS
Voronov H.K., Fesenko O.I., Savvova O.V., Pylypenko O.I., Zaitseva I.S.

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МЕТАЛ-ОКСИДНИХ ПОКРИТТІВ
Сахненко М.Д., Каракуркчі Г.В., Корогодська А.М., Єрмоленко І.Ю., Яр-Мухамедова Г.Ш.

   SECTION 14. MINING, OIL AND GAS ENGINEERING

FORMATION OF A MICRORELIEF INVOLVING A THROWING PLANT WHILE OPEN-PIT MINING OF FLAT DEPOSITS
Malieiev Ye.V.

IMPACT OF THE GAS RECYCLING ON THE EFFICIENCY OF CONDENSATE PRODUCTION
Matkivskyi S.

THE INFLUENCE OF CELLULOSE REAGENTS ON THE PERMEABILITY OF THE FILTRATION CAKE UNDER DYNAMIC CONDITIONS
Beizyk O.S., Petryshak O.A., Tverdokhlib S.O.

   SECTION 15. GENERAL MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING

DYNAMIC LOADS WHEN LIFTING CARGO BY TOWER CRANES
Gorbatyuk Ie., Bulavka O.

   SECTION 16. SYSTEM ANALYSIS, MODELING AND OPTIMIZATION

THE ROLE OF A TRAINING SIMULATOR IN TEACHING MATHEMATICS IN A TECHNICAL UNIVERSITY
Bayramov Imran Yolcu oglu

КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Портоварас Т.Р.

МЕТОДИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ БАГАТОАНТЕННИХ СИСТЕМ ЗІ СПЕКТРАЛЬНО-ЕФЕКТИВНИМИ СИГНАЛАМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ВПЛИВУ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ
Остапчук В.М., Троцько О.О., Симоненко О.А., Пилипчук І.Ю., Величко В.П., Мягких Г.Г.

   SECTION 17. INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД БІЗНЕСУ ДО DATA SCIENCE
Іванченко Н.О., Подскребко О.С.

ОЦІНКА ТОЧНОСТІ РОЗПІЗНАВАННЯ КИРИЛИЧНИХ ЛІТЕР ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ТА DEEP LEARNING
Сергієнко А.В., Балалаєва О.Ю.

   SECTION 18. TRANSPORT AND TRANSPORT TECHNOLOGIES

ВПРОВАДЖЕННЯ ВИМОГ ЩОДО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ НА СУДНАХ
Бичковський Ю.В., Мельник О.М., Чередарчук Н.И., Ломановський В.В.

ОБҐРУНТУВАННЯ АПАРАТУРИ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СИСТЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ
Веретенніков І.М., Кот В.В., Кухтін М.О.

   SECTION 19. PHYSICS AND MATHEMATICS

MATHEMATICAL MODEL OF GROUND DEFORMATION OF A RESERVOIR DAM BODY
Makhmudov Ilkhom, Narziev Jasurbek, Uktam Jovliev, Ulugbekov Bobur, Odiljon Sayliev, Shoxrux Ustemirov, Davlat Nematov

МІРА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙЙ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩ ТА СПОСОБИ ПЕРЕХОДУ ДО МІРИ НЕОДНОРІДНИХ СУЦІЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ
Казанко О.В., Пєнкіна О.Є.

ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ВЫГОРАНИЯ ЖИДКОГО ГОРЮЧЕГО
Черненко А.С., Шевчук В.Г., Шингарёв Г.Л.

   SECTION 20. PHILOLOGY AND JOURNALISM

THE HEADINGS OF RESEARCH AND NEWSPAPER ARTICLES: COMPARATIVE ASPECT
Шевчик К.Ю.

БАЛКАНСЬКИЙ СИНДРОМ (КОСОВО ТА СЕРБІЯ): СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
Вусик Г.Л.

ВИРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ У РОМАНАХ «ЕСТЕР» СТЕФАНА ХВІНА ТА «Я ЗНАЮ, ЩО ТИ ЗНАЄШ, ЩО Я ЗНАЮ» ІРЕН РОЗДОБУДЬКО
Химин О.Р.

ДО ПИТАННЯ ВИТОКІВ ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА
Федорова В.М.

СВІТ МУЗИКИ У КАЗЦІ ЖОРЖ САНД «ОРГАН ТИТАНА »
Сипа Л.М.

СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
Голуб В.Ю.

ФОРМИ НАУКОВОЇ РЕЦЕНЗІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Гуманенко О.О.

   SECTION 21. PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ РЕЛІГІЇ (РЕЛІГІЙНИХ ПОТРЕБ) В СТРУТКУРІ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ ПОТРЕБ ЛЮДИНИ В ГУМАНІСТИЧНОМУ ПСИХОАНАЛІЗІ Е. ФРОММА
Шморгун О.О.

   SECTION 22. PEDAGOGY AND EDUCATION

GLOBALIZATION AS AN EFFECTIVE FACTOR OF INFLUENCE ON EDUCATIONAL SERVICE
Kukharska L.

STEM ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДРАБІВСЬКОГО НВК
Осадча О.М.

THE ANALYSIS OF COMPETENCY MODEL COMPONENTS FOR TOUR GUIDES IN UKRAINE
Zhumbei М.

ВОЛОНТЕРСТВО В ОСВІТІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Поляк О.В.

ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЯК ЧИННИК СТАБІЛІЗАЦІЇ ПСИХО-ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ВЧИТЕЛІВ ПІД ЧАС АКТИВНОЇ ФАЗИ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ
Сирцова О.М., Шумада Р.Я.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗВО
Плечко А.А.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Хмара М.А.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПСИХІЧНОГО РІВНЯ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ МОВЛЕННЄВИМИ ПОТРЕБАМИ
Рібцун Ю.В.

УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПОЗАУРОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Фатьянова Т.О.

ФОРТЕПІАННА СОНАТА В ТВОРЧОСТІ СЕРГІЯ ПРОКОФ’ЄВА
Білозерова О.В., Завіруха Л.А.

   SECTION 23. PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

КОМУНІКАТИВНО-ІНТЕРАКТИВНИЙ ДИСКУРС ЯК ОБ’ЄКТИВНИЙ КОНТЕКСТ АТРИБУТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ
Велитченко Л.К., Сюй Болунь

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВОДІЯ АВТОМОБІЛЯ З УРАХУВАННЯМ ЙОГО ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ
Лопаткіна В.С.

   SECTION 24. MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

MODERN APPROACHES TO THE EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Serheta I.

ПРОТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕКСТРАКТІВ З КОРИ SALIX НА ЛАКТОЗОНЕГАТИВНІ ШТАМИ E. COLI
Осолодченко Т.П., Пономаренко С.В., Торяник І.І., Калітіна С.М.

   SECTION 25. PHYSICAL CULTURE, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОГРАМ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП
Торченюк О.В.

   SECTION 26. PHARMACY AND PHARMACOTHERAPY

ПОРІВНЯННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ МІКРО- ТА МАКРОЕЛЕМЕНТІВ У ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНАХ TEUCRIUM MONTANUM L.
Анзіна К.М.

   SECTION 27. HISTORY, ARCHEOLOGY AND CULTUROLOGY

ОСОБЛИВОСТІ ОДЯГУ ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я В 20-30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
Трейтяк Д.В.

РОМАН ШУХЕВИЧ – ОДНИМ З ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ В ГАЛИЧИНІ
Підлеснюк М.М., Манзик Т.Ю., Калинка А.К.

СЕРГІЙ ТИМОШЕНКО – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АРХІТЕКТОР
Кравець А.І.

 

Papers indexed in Google Scholar

  1. МЕТОДИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ БАГАТОАНТЕННИХ СИСТЕМ ЗІ СПЕКТРАЛЬНО-ЕФЕКТИВНИМИ СИГНАЛАМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ВПЛИВУ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ