Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

January 20, 2023; Amsterdam, Netherlands.
III International Scientific and Theoretical Conference «Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations»

ISBN: 979-8-88862-114-1  |  © CC BY-SA 4.0 International

  Click on image to look for participant's certificate

 

TABLE OF CONTENTS

   SECTION 1. ECONOMIC THEORY, MACRO- AND REGIONAL ECONOMY

STAGES OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH IN UKRAINE IN THE FIELD OF DESIGN AND CONSTRUCTION ECONOMICS IN 2000 - 2021
Shumak L.V., Filippov O.V., Kirillov I.V.

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Денисенко Н.О.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ НАЙУСПІШНІШИХ БІЗНЕС-ІМПЕРІЙ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.)
Сипа М.М.

   SECTION 2. ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND SERVICE SECTOR

ОЦІНЮВАННЯ ПОЗИКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІАГНОСТУВАННЯ ЇХ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
Ємельянов О.Ю.

   SECTION 3. FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ
Павленко О.Ю., Кришталь Г.О.

ЩОДО РОЛІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ НА РІВНІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Алад’єва С.Е., Жмайлов В.М.

   SECTION 4. MARKETING AND LOGISTICS ACTIVITIES

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ (НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ) МІЖНАРОДНИМИ ФІРМАМИ В УКРАЇНІ
Шахов В.Є., Жмайлова О.Г.

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ - ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Колодненко Н.В., Шабалдас О.С.

МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: НАПРЯМИ, НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ
Онопрієнко І.М., Колодяжний І.А., Лиска Г.С.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ
Колодненко Н.В., Пархоменко О.С.

TIKTOK ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ КАНАЛІВ ДЛЯ ЗАВОЮВАННЯ ПОКОЛІННЯ Z
Шматок М.В.

   SECTION 5. MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

ГЕНЕЗА ФЕНОМЕНУ БЮРОКРАТІЇ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Радзіховський Є.М.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Барановський Д.В.

КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ЗМІНА ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ДІАГНОСТИКА СТАНУ, ПРИЙНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ
Кривов’язюк І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ
Сергеєва Д.О., Воржакова Ю.П.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ ЖИТЛА, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
Грабар Л.Ю.

   SECTION 6. INTERNATIONAL RELATIONS

POLITICAL AND LEGAL BASES OF COOPERATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN WITH SERBIA
Guliyeva Narmin Mazahir

TRENDS IN THE EXIT OF UKRAINIAN REAL ESTATE AGENCIES TO FOREIGN MARKETS
Ishchuk A.

   SECTION 7. LAW AND INTERNATIONAL LAW

DIGITAL CRIMINALISTICS AS A STRATEGIC DIRECTION OF FORMATION OF CRIMINALISTIC KNOWLEDGE
Konovalova V.O., Shevchuk V.M.

АНАЛІЗ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Білошенко Л.Л.

ГЕНЕЗИС НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ В ЄС
Золотарьова Є.С.

ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ ПДВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Присакар К.Є.

КОРПОРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ: ХАРАКТЕРИСТИКА І ОСОБЛИВОСТІ
Білошенко Л.Л.

ОСОБЛИВОСТІ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В ШВЕЙЦАРІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
Говорун Є.А.

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ МАРИХУАНИ
Левков Б.

ПРИНЦИП ПІДЗВІТНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ДЕРЖАВАХ З КОНТИНЕНТАЛЬНОЮ МОДЕЛЛЮ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Голик Ю.Ю.

   SECTION 8. INSTITUTE OF LAW ENFORCEMENT, JUDICIAL SYSTEM AND NOTARY

МОТИВУВАННЯ РІШЕНЬ ПРО ДОСУДОВЕ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ТА ПОПЕРЕДНЄ УВ’ЯЗНЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ НІМЕЧЧИНИ
Місечко М.М.

ПОЛІТИЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ В ІСТОРИКО-ПРАВОВОМУ АСПЕКТІ
Греченко В.А., Барабаш О.О.

   SECTION 9. FIRE AND CIVIL SAFETY

АВІАЦІЙНІ ЗАСОБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОЖЕЖОГАСІННЯ З ПОВІТРЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ
Мосов С.П., Чубіна Т.Д.

   SECTION 10. CHEMISTRY, CHEMICAL ENGINEERING AND BIOENGINEERING

SULTONES – PERSPECTIVE SUBSTANCES IN ORGANIC SYNTHESIS
Poliudov A., Dobrydnev A.V.

THE USE OF COAL MINING UNBURNED ROCKS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Khobotova E.B., Datsenko V.V.

   SECTION 11. FOOD PRODUCTION AND TECHNOLOGY

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ПІДВИЩЕННОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ
Данилюк І.П., Струтинська Л.Т.

   SECTION 12. ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ СПОРУДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ ТА СІТІ-ФЕРМЕРСТВА НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Артьомов Р.М., Бондаренко А.О.

   SECTION 13. SYSTEM ANALYSIS, MODELING AND OPTIMIZATION

TRANSFORMATION OF GRAPHS WHEN CALCULATING CHARACTERISTICS IN PERT NETWORKS
Markova A., Turchyna V.

   SECTION 14. INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРИЙОМІВ ФІШИНГУ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИ КІБЕРЗЛОЧИНЦІ У 2022 РОЦІ
Демидов З.Г., Грінченко Є.М.

АСИСТЕНТ ВОДІЯ НА ОСНОВІ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
Левкович Р.Ю., Колос Н.М.

ВНЕСОК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ У ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 3 - «МІЦНЕ ЗДОРОВ'Я І БЛАГОПОЛУЧЧЯ»
Бєлянінова Г.Г.

ПРО ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ЗАХИСТУ ДАНИХ У БІЗНЕСІ
Шкоденко Т.В.

   SECTION 15. TRANSPORT AND TRANSPORT TECHNOLOGIES

AIRCRAFT TESTING BEFORE USE
Ren Jianyi

ПРОЄКТУВАЛЬНІ РОЗРАХУНКИ МАСОВИХ ТА ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РІЧСТАКЕРА
Лисак С.І., Черіков І.М., Федорчук М.О.

   SECTION 16. PHYSICS AND MATHEMATICS

ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ПРОМЕНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВІТНЬОГО ОБЛАДНАННЯ «PHYWE»
Слюсаренко В.В.

   SECTION 17. SOCIOLOGY AND STATISTICS

КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГІГІЄНИ СУСПІЛЬСТВА ТА ЛЮДИНИ У ЗДІЙСНЕННІ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
Шедяков В.Є.

   SECTION 18. PHILOLOGY AND JOURNALISM

ЕΡΩΣ AND ΘΑΝΑΤΟΣ IN TIMES OF REVOLUTION: «BLUE NOVEMBER» («SYNII LYSTOPAD») BY MYKOLA KHVYLOVYI
Opryshko N.O.

LE PROBLÈME DE LA TRADUCTION DE LA CATÉGORIE D’ÉTAT DU RUSSE EN FRANḈAIS
Perzashkevich H.

MEANS OF CREATING A CROSS-MEDIA PLATFORM FOR PROMOTING THE CULTURAL HERITAGE OF THE UKRAINIAN DIASPORA
Primakova D.I., Bilushchak Т.M.

O SYTUACJI JĘZYKA POLSKIEGO W UKRAINIE W ŚWIETLE NIEKTÓRYCH DEFINICJI
Vasylchuk O.

RUSSIFICATION AS A BARRIER IN UKRAINIAN-TURKISH LITERARY RELATIONS
Prushkovska I.

STRUCTURAL PATTERNS OF THREE-COMPONENT ENGLISH ECONOMIC TERMINOLOGICAL COLLOCATIONS (BASED ON BOOK “THE BUSINESS ETHICS” BY WILLIAM H. SHAW)
Ishchuk N., Oryshko D.

THE PROCESS OF TERM FORMATION OF THE LITERARY LANGUAGE
Guliyeva Sayyara Alakbar

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВИДАВНИЦТВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗМІ
Корчевна А., Лаврик О.

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Ткач А.В., Юрнюк С.В.

ПСИХОСЕМАНТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОЛЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПТІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВНОЇ СВІДОМОСТІ
Куцос О.І.

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ
Сивокобиловська М., Лаврик О.

   SECTION 19. PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

ON THE QUESTION OF THE NATURE OF INFORMATION
Griffen L.A.

   SECTION 20. PEDAGOGY AND EDUCATION

INSTAGRAM AS A MEANS OF FOREIGN LANGUAGE REMOTE LEARNING DURING MARTIAL LAW
Sarnovska N.

QUALITY EDUCATION AS A WEAPON IN THE FIGHT AGAINST RUSSIA’S INVASION OF UKRAINE
Khmilyar I.R.

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПРИ ВИКЛАДАННІ ЦИКЛУ «ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ»
Ревенко Г.О., Литвин К.Ю., Будаєва І.В.

ЗАСТОСУВАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ЕКОНОМІЦІ
Данильчук О.М., Вороніна А.Ю.

ЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПЕРЕКАЗУ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Шостак О.О., Панасюк А.В.

РОЛЬ ВИБІРКОВОГО КОМПОНЕНТУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 228 «ПЕДІАТРІЯ» НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
Токменко І.І., Яніцька Л.В.

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ
Чубар В.В.

ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПОНЯТЬ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В ІНТЕГРОВАНОМУ КУРСІ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
Таран С.В.

   SECTION 21. PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

PROBLEMS OF A LIMB LOSS
Kudriavtseva A.Y.

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОСІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ НА ЕМОЦІЙНЕ ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Соломенчук К.С.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТРИВОГИ ТА ДЕПРЕСІЇ, ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ТА ВНУТРІШНЬОСІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ
Почепинська Е.І.

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ: СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
Кернас А.В.

ЯК ЛОКДАУН ТА КАРАНТИННІ ОБМЕЖЕННЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 ВПЛИНУЛИ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Іваніцький Д.І.

   SECTION 22. MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF THE PROFIBROGENIC CYTOKINE TFR β1 IN THE FORMATION OF FIBROSIS REACTIONS IN PATIENTS WITH TOXIC HEPATITIS
Prokopchuk O., Hospodarskyy I., Danchak S., Gavryliuk N., Kozak O.

PATHOPHYSIOLOGICAL CHANGES AND COMPENSATORY REACTIONS IN THE BODY OF THE VICTIM DUE TO MASSIVE BLEEDING AND BLOOD LOSS
Barannik S., Korpusenko I., Trofimov M., Chukhriyenko A., Shevtsov V.

THE INFLUENCE OF ACUTE PERIPANCREATIC FLUID COLLECTION ON THE INTRA-ABDOMINAL PRESSURE IN PATIENTS WITH A COMPLICATED COURSE OF ACUTE PANCREATITIS
Kolosovych I.V., Hanol I.V.

ВПЛИВ ФОСФОРНОЇ БОМБИ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Костів А.В., Костів М.В., Савенко С.Р.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ЯВИЩ ТА ЇХ РОЛІ У МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ
Кротевич Д.В.

РОЗЛАДИ ТА ПОРУШЕННЯ ЖІНОЧОЇ ТА ЧОЛОВІЧОЇ ФЕРТИЛЬНОСТІ
Скнар С.О.

ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ ПАСИВНОГО КУРІННЯ НА ДИТЯЧИЙ ОРГАНІЗМ
Костів А.В., Костів М.В., Горобець В.В.

   SECTION 23. PHYSICAL CULTURE, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY

АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ПРИ ЛЕГКИХ ТА СЕРЕДНІХ ВИКРИВЛЕННЯХ ХРЕБТА
Андрійчук Ю.Т.

ВАЖКА АТЛЕТИКА - СПОРТ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ СИЛОЮ ДІТЕЙ
Брюханова Т.С.

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ЛИЖНИКІВ-ГОНЩИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВПРАВ НА КООРДИНАЦІЮ
Половінко К.С., Котляр С.М.

   SECTION 24. PHARMACY AND PHARMACOTHERAPY

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПЛИВУ МОНІТОРИНГУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
Данилець Ю.О.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
Мотуз Я.В., Ящук І.С., Бєляєва О.І.

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ РОЗДРІБНОГО СЕГМЕНТУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА ТА ОЖИРІННЯМ
Кулієва З., Бєляєва О.І., Унгурян Л.М.

НАДАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЕМОЛЕНТІВ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ
Лойтаренко О.А., Степанова О.А., Образенко М.С.

НАЛЕЖНА ПРАКТИКА ЗБЕРІГАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У МЕДИЧНИХ УСТАНОВАХ ЯК ОДИН ІЗ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ
Чувакова О.Г., Образенко М.С., Унгурян Г.В.

ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПОКУПЦІВ ЯК КЛЮЧОВИЙ ДРАЙВЕР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Кондров О.О., Степанова О.А., Волощук Х.Ю.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВЗАЄМОДІЇ СУБЄКТІВ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Антощук В.О., Образенко М.С., Волощук Х.Ю.

   SECTION 25. HISTORY, ARCHEOLOGY AND CULTUROLOGY

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NATIONAL HISTORICAL AND ARCHITECTURAL MUSEUM "KYIV FORTRESS"
Novikova-Vygran O.S., Griffen L.A.

ІСТОРІОГРАФІЯ ЖИТТЄВОГО І ТВОРЧОГО ШЛЯХУ КІНОРЕЖИСЕРА ЄВГЕНА СЛАБЧЕНКА (ЕЖЕНА ДЕСЛАВА)
Ордіна Л.Л.

КОНЦЕСІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД
Яковенко Ю.Л.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОЧИНКУ ТА ДОЗВІЛЛЯ ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я В УКРАЇНІ В 20-30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
Трейтяк Д.В.

САМОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ БЕЗДЕРЖАВНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЗАСНУВАННЯ «НАРОДНОЇ ЛІЧНИЦІ» У ЛЬВОВІ)
Гірна Н.М.

СИДІР БІЛИЙ – КОМАНДУВАЧ ЧОРНОМОРСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ФЛОТИЛІЇ
Краснодемська І.Й.

   SECTION 26. ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

ВЕРТИКАЛЬНЕ ОЗЕЛЕНЕННЯ ФАСАДІВ ПАРКІНГІВ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Чубарова Д.С.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ У ХХІ СТОЛІТТІ
Лапінов А.Д.

   SECTION 27. CULTURE AND ART

ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНІЙ ДИТЯЧІЙ КНИЗІ
Гресько М.В.

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ ЮНЕСКО: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД
Каменецька В.В.

КНИГОЗНАВЧА ШКОЛА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Жила Д.С.


Papers indexed in Google Scholar