Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

June 24, 2022; Helsinki, Finland.
II International Scientific and Theoretical Conference «Science of XXI century: development, main theories and achievements»

ISBN: 979-8-88526-798-4  |  © CC BY-SA 4.0 International

  Click on image to look for participant's certificate

 

TABLE OF CONTENTS | Volume 1

   SECTION 1. ECONOMIC THEORY, MACRO- AND REGIONAL ECONOMY

ДОСВІД ПОСТКРИЗОВОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ВІДБУДОВИ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Гордіца К.А.

КАКИМ НУЖЕН ГОСПЛАН?
Шедяков В.Е.

   SECTION 2. ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND SERVICE SECTOR

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НА РИНКОВУ ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
Ємельянов О.Ю.

   SECTION 3. FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

ПРОБЛЕМИ ТА УРАЗНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ
Ситник Д.Р., Туріщева М.Б.

   SECTION 4. MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

SOME APPROACHES TO FORECASTING FUTURE EVENTS UNDER UNCERTAINTY
Stebliuk N.F., Volosova N.M.

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ БІЗЕНЕС-СТРУКТУРАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ
Коротун Ю.В.

ВІДКРИТІ ДАНІ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
Голобородько Т.В.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЯК ДЖЕРЕЛО НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Голобородько Т.В., Обельчак А.В.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ НА ЕТАПІ ІНІЦІАЦІЇ ПРОЄКТУ
Карвацка Н.С., Бабій І.В., Черкасова-Лиса П.Д.

   SECTION 5. INTERNATIONAL RELATIONS

FINNISH PRACTICE OF IMPLEMENTATION OF CIRCULAR BUSINESS MODELS AS AN EFFECTIVE MECHANISM FOR ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LOGISTICS SYSTEM
Trushkina N.

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПІДТРИМКИ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКСПОРТЕРІВ НА СВІТОВИХ РИНКАХ
Іщенко А.В., Олефіренко В.В.

   SECTION 6. LAW AND INTERNATIONAL LAW

ГЕНДЕРНИЙ ПАРИТЕТУ В УКРАЇНІ: ЗАЛУЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
Титаренко О.Ю., Чорнобай П.О.

МОБІНГ ЯК ФОРМА ПСИХОЛОГІЧНОГО ТИСКУ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Клипа О.П.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Гончарук Д.І., Калітник М.С., Шевчук А.О.

ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВАМИ НА ПАТЕНТ
Осовітня Л.В.

СУБ’ЄКТИ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ
Марценюк А.І.

   SECTION 7. INSTITUTE OF LAW ENFORCEMENT, JUDICIAL SYSTEM AND NOTARY

НОТАРІАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
Абрамова Л.А., Щербина Є.М.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
Воротиленко К.О.

   SECTION 8. MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND SECURITY OF THE STATE BORDER

РОБОТА ШТАБІВ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ПО КРИТИЧНИМ ВИСТУПАМ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ КУЛЬТУРИ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ
Гула В.В., Кабалюк О.О.

РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ ВОЄННИЙ ТА ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИН
Ніколаєнко Т.Б., Мороз Х.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОБОТИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ПІЧ ЧАС ВИНЕКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
Полончук В.А., Гащук О.В., Мазур В.Ю.

   SECTION 9. BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

ІНТРОДУКЦІЯ ЗИМОСТІЙКИХ ВИДІВ РОДУ OPUNTIA MILL. В ХОРОЛЬСЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ
Красовський В.В., Черняк Т.В., Орловський О.В., Зубенок К.І.

САМОНАКРУЧУВАННЯ TA ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я
Коц С.М., Коц В.П., Фендрікова М.С.

   SECTION 10. AGRICULTURAL SCIENCES AND FOODSTUFFS

WHICH WAYS OF SOIL TILLAGE ARE THE BEST FOR CROPS?
Bala Muhammad Ibrahim, Zakharchenko E.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗОНАЛЬНОГО ПРЕМІКСУ В ГОДІВЛІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ДІЙНИХ КОРІВ
Золотарьов А.П., Золотарьова С.А.

   SECTION 11. VETERINARY SCIENCES

ЯКІСНА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА - ЗАПОРУКА УСПІХУ МАЙБУТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Жванія О.І.

   SECTION 12. PUBLISHING AND PRINTING

РЕКЛАМНИЙ ФЛАЄР ЯК СУЧАСНА ПОЛІГРАФІЧНА ПРОДУКЦІЯ
Яненко Я.В. 

   SECTION 13. MINING, OIL AND GAS ENGINEERING

ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ
Шегда С.П.

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ТРУБОПРОВОДУ ПРИ ЙОГО РЕМОНТІ З ПІДЙОМОМ В ТРАНШЕЇ
Пиріг Т.Ю., Матвійчук Я.І.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ БІОДЕСРУКЦІЇ БІОПЛІМЕРНИХ СИСТЕМ
Васютин Д.Ю.

TABLE OF CONTENTS | Volume 2

   SECTION 14. AUTOMATION AND APPLIANCES MAKING

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
Черняк К.М., Ларгіна А.Є., Олейникова К.В.

   SECTION 15. ENERGY AND POWER ENGINEERING

COMBUSTION OF WOOD FUEL IN A FLUIDIZED BED
Pivnenko Y.

ДОПУСТИМІСТЬ СПРОЩЕННЯ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ НАВАНТАЖЕННЯ У РОЗРАХУНКАХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕНЕРГОРАЙОНАХ З РОЗПОДІЛЕНОЮ ГЕНЕРАЦІЄЮ
Пантєлєєва І.В., Добровольська Є.Ю.

   SECTION 16. COMPUTER AND SOFTWARE ENGINEERING

COMMON PRINCIPLES OF THE REUSE ROUTING PROTOCOLS DATA APPROACH FOR CTM FRAMES IN THE IP-NETWORK
Chaika A.I.

ВИКОРИСТАННЯ УНІФІКОВАНОЇ МОВИ ВІЗУАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ UML ДЛЯ РОЗРОБКИ МЕХАТРОННИХ СИСТЕМ
Міщук О.С., Самчук Л.М., Повстяна Ю.С., Ліщина Н.М.

   SECTION 17. INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТ КАФЕДРИ
Балан К.Ю., Білозерський В.В., Лебедєва О.Ю.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ
Кашапов А.А.

ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ В МЕСЕНДЖЕРАХ
Якушев Ю.А., Лебедєва О.Ю.

ОБОБЩЕНИЕ СПЕЦИФИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСПЛОЙТОВ
Богданова Е.С., Малахов С.В.

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕКАХ ЗВО
Галактіонов Д.О.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В АМЕРИКАНСЬКИХ БІБЛІОТЕКАХ
Малюк Л.В.

   SECTION 18. TRANSPORT AND TRANSPORT TECHNOLOGIES

APPLICATION OF LASER ADDITIVE REMANUFACTURING IN AIRCRAFT MAINTENANCE
Ren Jianyi, Maiorova K.

   SECTION 19. PHYSICS AND MATHEMATICS

АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ МОЛЕКУЛИ БІЛКА - ПІДҐРУНТЯ РОЗРОБКИ МЕТОДУ КОНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ
Бурмістров О.М., Гуща Т.О., Габорець О.А.

ДИФРАКЦІЯ ПЛОСКОЇ МОНОХРОМАТИЧНОЇ ХВИЛІ НАПІВОБМЕЖЕНОМУ ДВОШАРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Казанко О.В., Пєнкіна О.Є.

   SECTION 20. SOCIOLOGY AND STATISTICS

СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Сапелкін Ю.В.

   SECTION 21. PHILOLOGY AND JOURNALISM

MULTIMODALITY IN INSTAGRAM POSTS BY PSYCHOTHERAPISTS AS A MEANING-MAKING TOOL
Nypadymka А.

АНТОНОМАЗІЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: УЗУАЛЬНИЙ АСПЕКТ (ЗА РОМАНАМИ ШАРЛОТТИ БІНҐХЕМ)
Гайденко Ю.О.

АСОЦІАТИВНИЙ ПРОСТІР МІФОЛОГІЧНОГО ТА РАЦІОНАЛЬНОГО У ДИПЛОМАТИЧНОМУ ДИСКУРСІ РБ ООН
Гольцева М.І.

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН В УМОВАХ КОНФЛІКТУ
Горбач В.О.

ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ПОРІВНЯЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ У ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СТУСА ЯК ЕЛЕМЕНТ ІДІОСТИЛЮ МИТЦЯ
Гулак А.М.

ІНШОМОВНА ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Мочерняк А.О.

МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІНИХ КОНЦЕПТІВ LOVE - HATRED (НА МАТЕРІАЛАХ ОПОВІДАННЯ ФРЕНКА ГЕРБЕРТА ‘DEATH OF A CITY’)
Хмельницький Р.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З АУДІЮВАННЯ ДЛЯ УЧНІВ 6 КЛАСУ
Потапенко Н.В.

ТРАНСПОРТНА ТЕРМІНОГРАФІЯ: ІНФОРМАТИВНИЙ ОГЛЯД ВИДАНЬ
Старікова А.Є.

   SECTION 22. PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

БІФУРКАЦІЯ СУЧАСНОГО СВІТУ: СИНЕРГЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ
Наумкіна О.А.

УКРАЇНА У СВІТЛІ КУЛЬТУРИ ВОКІЗМУ
Панасюк М.О.

   SECTION 23. PEDAGOGY AND EDUCATION

DEVELOPING INTERCULTURAL COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS FOR TOURISM INDUSTRY IN ENGLISH CLASSES AS A PEDAGOGICAL PROBLEM
Rembach O.O.

INNOVATIVE TECHNIQUES IN MODELLING ENGLISH SPEAKING SKILLS
Vasylyshyna N.M.

MIRO BOARD AS AN EFFECTIVE EDUCATIONAL SPACE DURING UKRAINIAN WAR CRISIS
Opryshko N.O.

STRATEGIES OF VOCABULARY ENRICHMENT OF FUTURE SPECIALISTS IN APPLIED MECHANICS IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING
Feshchuk К., Halatsyn К., Yaroshenko О.

ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМИ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ПРИКЛАДІ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ «LEARNINGAPPS.ORG»
Чижикова І.В.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ
Кісельов К.О.

TABLE OF CONTENTS | Volume 3

   SECTION 24. PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

PERSONAL RESILIENCE AS A PREDICTOR OF EXPERIENCING LONELINESS
Kubrychenko T.V.

ВПЛИВ РІЗНИХ ЧИННИКІВ НА РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
Чиханцова О.А.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Волков Д.С., Абатурова О.А.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ТА ПСИХОКОРЕКЦІЙНА РОБОТА З ДІТЬМИ ЩО ЗАЇКАЮТЬСЯ
Герасимова І.В., Герасімова Н.Є.

   SECTION 25. MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

CLINICAL EFFECTIVENESS AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL TREATMENT OF HIATAL HERNIA
Ibragimov Sherzod Umidovich

CURRENT METHODS TO RESTORE RECEPTORS SENSITIVITY TO SEROTONIN
Ibragimov Sherzod Umidovich, Ganiyeva Aziza Burkhonboy kizi

EFFECTIVENESS AND RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH MIRIZZI SYNDROME
Ibragimov Sherzod Umidovich

HOW YOUR CHILDHOOD HAS AN IMPACT ON YOUR ADULT LIFE
Ibragimov Sherzod Umidovich, Ganiyeva Aziza Burkhonboy kizi

INTRAOPERATIVE ANTIPARASITIC TREATMENT OF RESIDUAL CAVITY AFTER HEPATIC ECHINOCOCCECTOMY
Ibragimov Sherzod Umidovich

PRACTICAL SIGNIFICANCE OF THE FEATURES OF LITHOGENESIS OF UREATIC STONES IN RESIDENTS OF THE DEVELOPED INDUSTRIAL REGION, PATIENTS WITH URIAL STONE DISEASE
Barannik K., Molchanov R., Barannik S.

PREVENTION OF THE RISK OF DEVELOPING DEPRESSION, WITHOUT THE USE OF PHARMACOLOGICAL DRUGS
Ibragimov Sherzod Umidovich

SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH ABDOMINAL HERNIA AND COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY
Ibragimov Sherzod Umidovich

TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL INTERVENTIONS IN ABDOMINAL HERNIA WITH COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY
Ibragimov Sherzod Umidovich, Ganiyeva Aziza Burkhonboy kizi

THE HORMONE ESTRADIOL AND WHAT ADVANTAGES IT HAS OVER TESTOSTERONE
Ibragimov Sherzod Umidovich

TREATMENT OF ACUTE PURULENT CHOLANGITIS IN ADULTS BY SURGERY
Ibragimov Sherzod Umidovich

БІОНІЧНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ ЯК ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ XXI СТОЛІТТЯ
Козленко В.В.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПІСЛЯОПЕРЦІЙНОЇ ЛИХОМАНКИ ВІД ВАГИ ТІЛА ХВОРИХ НА БЕЗСИМПТОМНИЙ ХОЛЕЦИСТОЛІТІАЗ
Сиволап Д.В.

ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ, ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ ТА КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СУДИННО-ТРОМБОЦІТАРНОЇ ЛАНКИ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ В УМОВАХ КОМОРБІДНОСТІ
Бурмак Ю.Г., Петров Є.Є., Іваницька Т.А., Іваницький І.В.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ПРОТИВОПАРАЗИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ОСТАТОЧНОЙ ПОЛОСТИ ПОСЛЕ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ИЗ ПЕЧЕНИ
Ибрагимов Шерзод Умидович, Ганиева Азиза Бурхонбой кизи

ОСОБЛИВОСТІ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЕРИОПЕРАЦІЙНА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ У ПАЦІЄНТІВ З ВТОРИННИМ ГІПЕРПАРАТИРЕОЗОМ
Денисенко А.І.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУВАННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ АУДИТОРНОГО І ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА
Вергелес Т.М., Сергета І.В., Макарова О.І.

   SECTION 26. PHYSICAL CULTURE, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ В ДІВЧАТ 10–11 КЛАСІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗАСОБІВ НОВІТНІХ ФІТНЕС-ПРОГРАМ
Чопик М.М.

   SECTION 27. PHARMACY AND PHARMACOTHERAPY

ANALYSIS OF THE DOMESTIC PHARMACEUTICAL MARKET OF PHYTOREMEDIES BASED ON MARSHMALLOW
Ezhned M.A., Zakharchuk O.I., Horoshko O.M., Sakhatska I.M.., Matushchak M.R., Kostyshyn LV.

   SECTION 28. HISTORY, ARCHEOLOGY AND CULTUROLOGY

FORTIFICATION STRUCTURES OF THE CITY OF KYIV
Novikova-Vygran O.S., Griffen L.A.

В.І. ОСИПОВ – ПЕРШИЙ РЕВОЛЮЦІЙНИЙ МЕР КАТЕРИНОСЛАВА (ШТРИХИ ДО ПОЛІТИЧНОГО ПОРТРЕТУ)
Яценко В.Я.

ВАСИЛЬ ГЕРАСЬКО –ДОСЛІДНИК ЖИТТЄВОГО ТА ТВОРЧОГО ШЛЯХУ УКРАЇНСЬКОГО КОМПОЗИТОРА ПАВЛА СЕНИЦІ
Тетеря С., Костюк Н.

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДР В УКРАЇНІ
Удодік А.Є.

ВПЛИВ ПОЛЬСЬКИХ ПОВСТАНЬ НА ОСВІТУ ТА ГРОМАДСЬКУ АКТИВНІСТЬ ШЛЯХТЯНОК КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.
Гоменюк А.І. 

   SECTION 29. CULTURE AND ART

ЛОГОТИП КИЄВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ
Кротова Т.Ф., Мазніченко О.В., Гула Є.П., Осадча А.М. 


Papers indexed in Google Scholar