Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

September 30, 2022; Pisa, Italia.
III International Scientific and Theoretical Conference «Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation»

ISBN: 979-8-88796-803-2  |  © CC BY-SA 4.0 International

  Click on image to look for participant's certificate

 

TABLE OF CONTENTS

   SECTION 1. ECONOMIC THEORY, MACRO- AND REGIONAL ECONOMY

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Ходоровська М.М., Стефінін В.В.

УКРАИНА И ИСЛАМСКИЙ МИР: ЭКОНОМИКА ВЗАИМНОГО ИНТЕРЕСА
Шедяков В.Е.

   SECTION 2. ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND SERVICE SECTOR

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Шиманська У.В.

ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕШКОД НА ШЛЯХУ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЄКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Ємельянов О.Ю.

   SECTION 3. FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Кривошлик Т.Д.

   SECTION 4. MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ: ІННОВАЦІЙНІ ТРЕНДИ ТА УСПІШНИЙ ДОСВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЙ КОМПАНІЯМИ
Ганущак-Єфіменко Л.М., Єршова О.О.

УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Ганущак В.Ю.

   SECTION 5. LAW AND INTERNATIONAL LAW

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМАЛІЗАЦІЇ ЗАДАЧІ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Безкоровайна І.Г., Рубінштейн Н.М.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Міхровська М.С.

   SECTION 6. MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND SECURITY OF THE STATE BORDER

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ МАРШРУТУ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Зенова Є.С.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ЗНАНЬ ПРИ ПОБУДОВІ СИСТЕМ ПІДРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ПРИДИКАТІВ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ
Сорожкін А.В.

   SECTION 7. AGRICULTURAL SCIENCES AND FOODSTUFFS

LARGE-DROP APPLICATION OF LIQUID COMPLEX MINERAL FERTILIZER UAN (UREA-AMMONIUM MIXTURE) IN WINTER WHEAT CROPS IN EASTERN UKRAINE
Tretiakova T.Yu.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІТОЦЕНОТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ КАРПАТ
Лопотич Н.Я., Онисковець М.Я.

ПРОЦЕС МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ДЕШЕВОЇ ЯЛОВИЧИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ РЕЦЕПТІВ РАЦІОНІВ В УМОВАХ ПЕРЕДГІРСЬКОЇ ЗОНИ БУКОВИНИ
Калинка А.К., Ґава В.В., Ґава П.В.

   SECTION 8. ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА БАКТЕРИЦИДНОГО И ДРОЖЖИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «АНК- НЕЙТРАЛЬНЫЙ 5/900»
Сытник В.Г., Чухраев Н.В., Щербаков С.В.

   SECTION 9. INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

ANALYSIS OF DECISION MAKING METHODS IN MULTI CRITERIA RANKING OF ALTERNATIVES PROBLEMS
Syrotenko O.

   SECTION 10. ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS

ВИКОРИСТАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ДЕТЕКТОРАХ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Вакула М.Б.

   SECTION 11. SOCIOLOGY AND STATISTICS

FEATURES AND RISKS OF YOUTH SOCIALIZATION IN THE INFORMATION SOCIETY
ProkhorenkoT.G.

   SECTION 12. PHILOLOGY AND JOURNALISM

FORMAL AND SEMANTIC FEATURES OF REFLEXIVE EMOTIVE VERBS IN UKRAINIAN
Petryk L.

LINGUISTIC PERSONALITY IN PSYCHOLINGUISTICS
Kulish A.

ОРІЄНТАЦІЯ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДУХОВНИЙ ПРОСТІР: ЧИННИКИ ГАЛЬМУВАННЯ
Демченко В.М.

РОЗВИТОК КОМПАРАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НООРЕВОЛЮЦІЇ У СФЕРІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Ляшенко Л.М.

   SECTION 13. PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

ODMIENNOŚCI PODEJŚĆ DO PROBLEMU CZASU WE WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII
Tarchanyn M.

   SECTION 14. RELIGIOUS STUDIES AND THEOLOGY

COMPARATIVE ANALYSIS OF LEADERSHIP IN RELIGIOUS EDUCATION MANAGEMENT SYSTEM IN AUSTRALIAN AND UKRAINIAN SCHOOLS
Shevchuk A.V.

   SECTION 15. PEDAGOGY AND EDUCATION

MUSIC AS ONE OF THE MEANS OF THERAPY
Musienko M., Tsuranova O.

ВИЩА МАТЕМАТИКА ТА СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Данильчук О.М., Козаченко С.В.

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ
Ворона Л.І.

ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Маринченко І.В., Васенок Т.М.

   SECTION 16. PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

ТРИВАЛИЙ СТРЕС ПІД ЧАС ВІЙНИ: У ЧОМУ НЕБЕЗПЕКА ТА ЯКІ Є ОЗНАКИ ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ
Рудюк Н.Л.

   SECTION 17. MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDER IN TEENAGERS IN THE CONDITIONS OF WAR AND MILITARY OPERATIONS IN UKRAINE
Mykhailova I., Matkovska T., Mitelov D., Havenko H., Mykhailova S.

DIAGNOSTIC TECHNOLOGY OF EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS IN CHILDREN IN THE CONTEXT OF WAR AND COMBAT OPERATIONS IN UKRAINE
Mykhailova I., Mitelov D., Matkovska T., Havenko H., Mykhailova S.

HORMONAL-METABOLIC PHENOTYPES OF OLDER MEN WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2
Kovalchuk A.V., Kushnareva N.M., Prybyla O.V.

LONG-COVID-19 НОВА СТОРІНКА КОРОНАВІРУСНОЇ ПАНДЕМІЇ
Волянський А.Ю., Смілянська М.В., Кучма І.Ю.

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ КОМБІНАЦІЙ СПИРТОВИХ ЕКСТРАКТІВ З ПАГОНІВ ТА КОРИ SALIX
Пономаренко С.В., Осолодченко Т.П., Бобрицька Л.О.

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА РОЗВИТОК ТА ПЕРЕБІГ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ: ДЕФІЦИТ ВІТАМІНУ Д, ДЕПРЕСІЯ І ТРИВОЖНІСТЬ
Міськова К.Р.

ПОШИРЕНА КЛІНІЧНА МАНІФЕСТАЦІЯ COVID-19 СЕРЕД ПЕДІАТРИЧНИХ ПАЦІЄНТІВ: ГОСТРИЙ ПЕРІОД ТА LONG-COVID
Борона В.О., Ряба В.В.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМБІНОВАНОЇ МАЗІ НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТУ ГОРІХА ВОЛОСЬКОГО ВУГЛЕКИСЛОТНОГО
Можаєв І.В., Носальська Т.М., Довга І.М., Бомко Т.В., Частій Т.В., Іваннік В.Ю.

   SECTION 18. HISTORY, ARCHEOLOGY AND CULTUROLOGY

ПОЛІТИКА ПРАВЛІННЯ КОРОЛЕВИ ЄЛИЗАВЕТИ I АНГЛІЙСЬКОЇ
Голуб М.

   SECTION 19. ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ СЕЛЬБИЩНИХ ТЕРИТОРІЙ ВЕЛИКИХ МІСТ
Волков В.А.

   SECTION 20. CULTURE AND ART

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ОБРАЗОТВОРЧІЙ СФЕРІ КИТАЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Гао Сяотянь

   SECTION 21. GEOGRAPHY AND GEOLOGY

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ
Склярська О.І.


Papers indexed in Google Scholar